Doğan Tıp Merkezi’miz tüm doktorlarıyla birlikte yeni adresinde hizmet vermektedir.

Yeni Adresimiz:
Ziya Gökalp Caddesi No: 6 K.Çekmece / İstanbul
(E-5 Üzeri Petrol Ofisi Arkası)

İletişim Telefonumuz: 444 0 911

×
 

Tıbbi Bölümler
 
  Göğüs Hastalıkları Astım ve Alerji

Göğüs Hastalıkları Polikliniğine bağlı olarak Astım ve Allerji Polikliniği, Sigara Bıraktırma Polikliniği şeklinde ayaktan tanı ve tedavinin yanısıra Radyolojik Görüntüleme, Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuarı, Allerji Testleri, Bronkoskopi , Noninvazif Yoğun Bakım, Evde Solunum Desteği gibi hizmet ve olanaklar sunulmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tanı, tedavi ve takipleri yapılan başlıca hastalıklar şunlardır :

- Astım
- Allerjik solunum hastalıkları
- Sigaraya bağlı akciğer hastalıkları (Kronik bronşit, amfizem)
- Akciğer embolisi
- Uykuda solunum bozuklukları
- Akciğerin enfeksiyon hastalıkları (pnömoni, bronşit)
- Tüberküloz
- Akciğer kanseri
- Akciğer zarı (plevra) hastalıkları
- Difüz akciğer hastalıkları ( Akciğer fibrozisi, Sarkoidoz)
- Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları
Doğan Tıp Merkezi Bir Doğan Sağlık Grubu Kuruluşudur. Tüm Hakları Saklıdır.
Designed By Ortismedia