Doğan Tıp Merkezi’miz tüm doktorlarıyla birlikte yeni adresinde hizmet vermektedir.

Yeni Adresimiz:
Ziya Gökalp Caddesi No: 6 K.Çekmece / İstanbul
(E-5 Üzeri Petrol Ofisi Arkası)

İletişim Telefonumuz: 444 0 911

×
 

Tıbbi Bölümler
 
  Nöroloji
Doğan Tıp Merkezi - Nöroloji

Tıp Merkezimizde nöroloji polikliniği bulunmaktadır. Elektroensefalografi (EEG) ve elektromiyografi (EMG) incelemeleri yapılmaktadır.

Nöroloji polikliniğinde tanı, tedavi ve takiplari yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:

1. Başağrısı: Migren ve diğer başağrıları
2. Epilepsi (Sara hastalığı)
3. Beyin damar hastalıkları (İnme)
4. Parkinson hastalıkları ve diğer hareket bozuklukları
5. Demans: Alzheimer ve diğer bunama durumları
6. Multiple Skleroz Hastalığı
7. Sinir ve kas hastalıkları (Nöropatiler)
8. Uyku bozuklukları

BAŞ AĞRISI

Nöroloji polikliniğine başvuran hastalarda en sık rastlanan yakınmalardan biri başağrısıdır. Başağrları migren veya gerilim tipi başağrısı gibi tekrarlayan başağrılarına neden olan hastalıklar sonucu gelişebileceği gibi altta yatan hayati tehlikesi olan bir başaka hastalığın bulgusu da olabilir.

Başağrısıyla başvuran hastada tanıya varabilmak için öncelikle iyi bir hastalık öyküsü alınmalıdır. Yeni başlayan, küçük yaşta veya ileri yaşta ortaya çıkan (10 yaş altı, 50 yaş üzeri), başlangıcı ani ve şiddetli olan, kısa sürede yerleşen, yatınca artan, eforla ortaya çıkan, daha önceki tedavilere yanıt vermeyen, bilinç bozukluğu, çift görme, dengesizlik, uyuşmalar gibi nörolojik bulgularla beraber olan, başağrılarında altta yatan beyin kanaması, beyin tümörü, kafa içi basınç artışı, boyun damarlarında yırtılma, menenjit gibi hayati tehlikesi olan bir hastalık bulunabilir. Tanıda Bilgisayarlı Beyin Tomografisi veya Beyin MR incelemesi, kimi zaman daha ileri inceleme yöntemleri (lomber ponksiyon, anjiyografi gibi) yapılır.

Başağrısı altta yatan bir hastalıkla beraber değilse detaylı bir öykü ile baş ağrısının tipi belirlenir. Ataklar halinde gelen baş ağrıları olan bir hastada baş ağrısı ile birlikte mide bulantısı, kusma, ışıktan rahatsızlık varsa ve başağrısı en az bir gün süreyle kişiyi işinden alıkoyuyorsa büyük olasılıkla bu migren başağrısıdır. Migren başağrısıyla beraber kişinin genel durumunu da bozan hastalık hali yaratır. Başağrısından önce durgunluk, depresyon, konsantrasyon güçlüğü, esneme gibi başlangıç bulguları olabilir. Migren başağrısı genellikle tek yanlı, şiddetli ve zonklayıcıdır. Sesten rahatsızlık olur, merdiven çıkma, yürüme gibi fiziksel aktivite ile artar. Öncesinde ışık çakmaları, leke yada çizgiler, görme kaybı gibi geçici bulgular bulunabilir. Migren başağrısı kusma sonrası genellikle azalır. Başağrısı azalınca uyku isteği, yorgunluk ve bitkinlik olur. Migren başağrılarını tetikleyen bazı faktörler bulunur. Stres, adet dönemi, öğün atlama, uyku düzensizliği, hava değişimi, lodos, bazı besinler (kırmızı şarap, çikolata, kafein, kuruyemiş gibi), fizik egzersiz, parfüm kokusu sıklıkla ağrıyı tetikleyebilen durumlardır. Migren ataklarının tedavisinde amaç atak şiddetini, süresini ve eşlik eden bulguları azaltarak hastayı en kısa zamanda günlük yaşama döndürmektir. İlaç tedavisi yanında düzenli beslenmek, stresten kaçınmak, fazla uyumamak, tetikleyici besinlerden, sigaradan ve aşırı ilaç alımından uzak durmak atak gelmesini belirgin olarak azaltır. Atak tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda ağrı gelmesini önleyici tedaviler yapılır.

Diğer bir sık görülen başağrısı tablosu gerilim tipi başağrısıdır. Migrene göre genellikle daha hafif şiddette, ağrı süresi değişken, sıkıştırıcı tarzda, genellikle iki yanlı başağrısıdır. Migren tetikleyicilerinin birçoğu burada görülmez. Stresle artar. Bulantı, kusma, ışıktan rahatsızlık genellikle görülmez. Tedavisinde ağrı kesiciler yanında antidepresan ilaçlar etkilidir.

Günlük baş ağrısının en sık nedeni aşırı ilaç kullanımıdır. Migren tipi başağrısı olan kişilerde aşırı ağrı kesici kullanımı başağrılarının sürekli hale gelmesine neden olur. Sık olarak ergotamin grubu ilaçlar olmak üzere tüm ağrı kesiciler buna neden olabilir. Ayda 15 gün ilaç alımı sonucu migren ağrıları sıklaşır ve şiddetlenir. Ağrı kesici alımı başağrısını azaltmaz ancak ilaca bağımlılık geliştiği için hasta ilaç almayı sürdürür. Bu hastaların tedavi olabilmesi için ilaç bağımlılığından kurtulması gerekir. Nöroloji servisinde yatarak veya poliklinikten takiple iki ay süreyle ağrı kesici bırakıldığında günlük başağrısı sona ermektedir.
Doğan Tıp Merkezi Bir Doğan Sağlık Grubu Kuruluşudur. Tüm Hakları Saklıdır.
Designed By Ortismedia