Doğan Tıp Merkezi’miz tüm doktorlarıyla birlikte yeni adresinde hizmet vermektedir.

Yeni Adresimiz:
Ziya Gökalp Caddesi No: 6 K.Çekmece / İstanbul
(E-5 Üzeri Petrol Ofisi Arkası)

İletişim Telefonumuz: 444 0 911

×
 

Göz Hastalıkları
 
  Sıkça Sorulan Sorular
B SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Katarakt teşhisi konulmuş olan her hasta ameliyat olmalı mıdır?
* Hastalıkta önemli olan kataraktın; kişinin günlük aktivitelerini etkileyip etkilememesidir. Kimi katarakt hastaların görme kusurunun %10 olması bile günlük hayatını etkileyebilmektedir.

2. Katarakt ameliyatı olması gereken hastalar kimlerdir?
* Göz tansiyonu yüksek olan, görme ihtiyaçlarını karşılayamayan, gözde meydana gelen iltihap sonucunda katarak meydana gelen hastaların ameliyat olması kaçınılmazdır. Ameliyat olunabilmesi için kataraktın olgunlaşmış olması şart değildir.

3. Katarakt ameliyatı olan kişinin gözü mutlaka kapalı kalmalı mıdır?
* Ameliyat sonrasında gözün kapalı kalması doktor tarafından belirlenecek bir durumdur. Vakalara göre değişik uygulamalar yapılmaktadır. Kimi durumda göz ameliyat sonrası 24 saat yada birkaç gün boyunca kapalı kalabileceği gibi kimi durumlar da ise, ameliyat sonrası göz açık bırakılabilmektedir.

4. Katarakt ameliyatı sonrası hasta özellikle nelere dikkat etmelidir?
* Enfeksiyon riskine karşılık olarak göze; su kaçırılmamasına, yabancı cisim kaçırılmamasına ve elle temastan kaçınılmasına dikkat edilmelidir. Doktorun uygun görmüş olduğu damlalar ise uygulama talimatına uyularak kullanılmalıdır.

5. Katarakt’ ın tedavisi için ameliyattan başka uygulanacak yöntemler var mıdır?
* Tedavisi mümkün olabilecek yaralanma durumlarında uygulanacak ilaç tedavisi ile kataraktın az bir kısmı engellenebilecektir. Ancak tam olarak uygulanacak tedavi yöntemi cerrahi operasyondur.

6. Katarakt tedavi edilmesine rağmen tekrarlayabilir mi?
* Katarakt tedavisi görmüş olan hastalarda katarakt tekrar oluşmamaktadır.

7. Katarakt ameliyatının ardından gözlük kullanımı gerekli mi?
* Hastanın gözlük kullanması ameliyat sırasında yerleştirilen mercek ile ilgilidir. Eğer yerleştirilen mercek yakını görebilecek (miyopi) şeklide ayarlanmış ise kişi yakını gözlüksüz olarak görebilecektir. Ancak uzak içi gözlük kullanması gerekecektir. Mercek tam tersi olarak yani uzak için ayarlanır ise, kişinin bu durumda yakını görmek için gözlük kullanması gerekecektir.

8. Katarakt hangi yaşlarda görülmektedir?
Katarakt ilerleyen yaşlarda daha sık görülmekle birlikte her yaş grubunda oluşabilmektedir. Hastalın görülme sıklığı 50 yaş sonrasında artış gösterir.

9. “FAKO” yöntemi ile yapılan katarakt ameliyatının süresi ne kadardır?
* FAKO ameliyatı yaklaşık olarak 15 ile 20 dakika arasında sürmektedir.

10. “FAKO” ameliyatı sadece genel anestezi ile mi yapılır?
* FAKO ameliyatın; genel anestezi , lokal anestezi, damla anestezi olmak üzere üç yöntem kullanılır. Genç hastalarda sıkılıkla genel anestezi yöntemi tercih edilir.

11. Göz tansiyonun yükselmesi glokom mudur?
* Her göz tansiyonu yüksek olan kişinin glokomu olduğu söylenemez.
Glokom göz sinirlerinde meydana gelen bir hastalıktır. Göz tansiyonu ise, göz sıvısının kan damarlarını geçerek göz içinde birikmesidir. Ancak göz tansiyonu glokomu tetiklemektedir.

12. Glokom hastalığının sebepleri nelerdir?
* İleri yaş, sigara kullanımı, kan basıncının yüksek olması, diabet, yüksek tansiyon ,ailede glokom hastası olan kişilerin bulunması, yüksek miyop yada hipermetrop… gibi faktörler glokomu tetiklemektedir.


13. Glokom tedavisinde hangi yöntemler kullanılır?
* Glokomun tedavisinde hastalara öncelikle ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisinde, göz içi basıncını düşürmeye yarayan birçok damla kullanır. İlaç tedavisine rağmen hastanın göz tansiyonunda düşme gerçekleşmemiş ise, ameliyat ile göz içi basıncının artmasına yol açan ve göz dışına çıkmakta zorlanan göz içi sıvısının çıkışının kolaylaştırılır.

14. Glokom için verilen göz damlaları hangi sıklıkta kullanılmalıdır?
* Tedavi açısından göz damlaların her gün kullanılması önerilir. Damlalar tedavinin çeşidine göre doktorun öngördüğü şekli ile günde birkaç kez de kullanılabilir.

15. Glokom için kullanılan damlaların değiştirilmesi gerekli midir?
* Glokomun ilerleme olasılığı olmasından dolayı; göz içi basıncının kontrol altına alınabilmesi yada ortaya çıkabilecek yan etkilerinden dolayı; ilaçlar doktor tarafından tamamen değiştirilebileceği gibi dozlarında da değişlik yapabilir.

16. Glokom ile bozulmuş olan göz sinirleri eski halini alabilir mi?
* Glokom ile bozulan sinirler tekrar düzelememektedir. Bu sebepten dolayı tedavi için erken teşhis çok önemlidir. Yapılan tedaviler mevcut görme düzeyinin korunmasına yöneliktir.

17. Glokom iyileşebilen bir hastalık mıdır?
* Glokom tamamen iyileşebilen bir rahatsızlık değildir. Ancak birçok vaka başarı ile tedavi edildikten sonra kontrol altına alınabilir. Glokom hastalarının tedavisi ve doktorları tarafından takibi hayat boyu devam edecektir.

18. Glokom hastası olmayan kişilerin riske karşılık hangi periyotlarda muayene olması gerekir?
* Tedavide erken teşhis önemli olduğu için özellikle risk grubunda(yüksek miyopi, diabet, ailede göz tansiyonu olanlar, damar hastalığı olanlar, hipertansiyonu, ve damar hastalığı bulunanlar) olan kişilerin altı ayda bir detaylı göz muayenesinden geçmesi önerilir. Risk grupları dışında 40 yaşından sonra herkesin düzenli olarak yılda en az 1 kere detaylı göz muayenesinden geçmelidir.

19. Kataraktı ve glokomu bulunun kişinin ameliyatı mümkün müdür?
* Her iki göz rahatsızlığı da bulunan hastanın tedavisi glokomun derecesine göre değişir. Çok ilerlemiş glokomu bulunan hastalarda öncelikle glokom operasyonu gerçekleştir. Glokom operasyonundan sonra katarakt tedavi edilecektir. Tam tersi bulunan durumlarda ise; yani çok ilerlememiş erken evrede glokomu bulunan hastalarda kataraktın derecesine göre kataraktın tedavisine öncelik verilir. İki hastalığı da ilerlermiş olan kişilerde çok sık olmamakla birlikte iki operasyon birlikte düşünülür.

20. Glokomu olan hasta doktora başvurmadan önce hangi belirtiler ile hastalığını anlar?
* Glokom sinsi olarak ilerleyen bir rahatsızlık olduğu için belirti vermemektedir. Ani olarak ortaya çıkan açık glokomda ağrı olabilmektedir.

21. Şaşılık hastalığı olan kişilerdeki belirtiler nelerdir?
* Şaşılığın en temel belirtisi gözlerin düzgün bakamamasıdır.

22. Şaşılık hangi yaşlarda teşhis edilir?
* Şaşılık sıklıkla çocuklarda 3 yaşında sonra görülür. Teşhis ise çocuk doğduğu andan itibaren teşhis edilebilmektedir.

23. Şaşılık ameliyatı geçiren kişilerde çift görme olur mu?
* Ameliyat sonrasında çift görme yaklaşık olarak 2 ile 4 hafta arasında geçici olarak görülebilir.

24. Şaşılık ameliyatı geçirmiş olan hastalar gözlük takmaya devam etmeli midir?
* Şaşılık ameliyatı, hastada bulunan diğer görme kusurlarının(miyop,hipermetrop) tedavisi için kullanılmamaktadır. Eğer hastada miyop, hipermetrop gibi göz bozukluğu var ise gözlük kullanmaya devam etmelidir.

25. Şaşılığın sebebi nedir?
* Şaşılığın sebebi tam olarak bilinememektedir. Ancak katarakt, göz yaralanmaları gibi göze zarar veren bozukluklar şaşılı tetikler.

26. Şaşılık ameliyatı sonrası şaşılık tamamen iyileşir mi?
* Görme fonksiyonlarında ve her iki gözün görme derecesinde herhangi bir problem olmayan hastalarda şaşılıkta ameliyat sonrası düzelme sağlanacaktır. Ancak görme derecesinde problem olan kişilerde ameliyattan sonra şaşılık tekrarlayabilmektedir.

27. Bilgisayar kullanımı göz yorgunluğuna neden olur mu?
* Bilgisayarı sık kullanan kişilerde odaklanma ve göz yorgunluğu sorunları oluşabilmektedir. Ancak bu problemler bilgisayar kullanımından ziyade ışıklandırmanın yetersiz olmasından yada daha önce kişilerde bulunan göz sorunlarının tekrarlanması sonucu ortaya çıkmaktadır.

28. Kuru gözden korunmak için alınacak kişisel önlemler nelerdir?
- Saç kurutma makinesi, klima, pervane gibi hava üflenmesinden gözler uzak tutulmalı, rüzgarlı günlerde gözlük takılmasına özen gösterilmeli,
- Gözler şiddetli şekilde ovulmamasından kaçınılmalıdır.

29. Konjonktivit hastalığından korunmak için neler yapılmalıdır?
* Hastalıktan kaçınmak için kişisel eşyaların( mendil, havlu..) başkalarının kullanmasından kaçınılması,gözün şiddetli ovuşturulmaması ve bu konuda çocukların eğitilmesi gerekmektedir.
Doğan Tıp Merkezi Bir Doğan Sağlık Grubu Kuruluşudur. Tüm Hakları Saklıdır.
Designed By Ortismedia